Nolia Konferens Umeå

8 timmars ny inspiration. 0 timmar från Umeå. Kafferep, konstutställning, konsert, kongress eller konferens. Nylansering, minimässa, utställning, fackmässa eller branschträff. Vi vet vikten av att komma bort från vardagen för några dagar eller timmar. 

Vill du veta mer?

Har du en fråga du inte kan hitta svaret på eller vill du bara prata med oss direkt? Kontakta oss här.

Kontakta oss