Hyr lokal

Vi har massor av lokaler i Piteå och Umeå till vårt förfogande med plats från 2 till 3000 personer.

Det finns plats. Oavsett om det rör sig om enorma kongresser eller mässor eller små möten. Vi kan ta hand om allt från föreningsmöten och kafferep till mässor och event. 

Kontaktpersoner