Hjältearenan

Hjältarnas Hus medverkar och skapar en stor hjältearena i mitten av lokalen. Hjältearenan är en hinderbana som alla barn får delta gratis i, när barnen deltagit får man ett hjältekompisdiplom med ett nummer som gör att man är med i Hjältetävlingen där bilarna från Lekmers bilbana lottas ut.

Vad är Hjältarnas hus?

I Sverige finns det sex sjukhusregioner. Fem av dessa har ett anhörighus kopplat till regionsjukhuset. I Norrland saknas det, trots att området spänner över fyra län: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Hjältarnas Hus blir ett tillfälligt hem för de barnfamiljer där någon drabbats av långvarig sjukdom. När allt annat skakar och när man behöver vara tillsammans som familj. Vi bygger ett familjehus anpassat till barnen och familjen. Ett Hjältarnas Hus som är nästan som hemma och som underlättar till lek med kompisar, där det friska kan stå i fokus.

Huset kommer att byggas i Umeå intill Norrlands Universitetssjukhus.