Arrangera möten och konferenser med fler än 50 personer

Så fungerar det:

Slutna möten och konferenser som arrangeras av företag eller organisationer räknas inte som allmänna sammankomster och omfattas därför inte förbudet. Kontakta oss så kan vi tillsammans skapa ett säkert möte eller konferens, där ni som företag känner er trygga i de rutiner & anpassningar som vi på Nolia erbjuder.    

Kontakta oss för mer information

Nolia Konferens Umeå

Nolia Konferens Piteå

Här nedan kan du se lite olika varianter på anpassningar som går att göra.

Coronamöblering Zonen Nolia Umeå Coronamöblering konferensrum Nolia Umeå

Coronaanpassad möblering konferensrum Piteå

Det går också att göra andra anpassningar, som att bygga passager.

coronapassage

Vad menas med en allmän sammankomst? 

En allmän sammankomst är tydligt definierad i lag, och avser exempelvis en demonstration, samling för religionsutövning, en teater, konsert eller en biografföreställning. För att en sammankomst skall ses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. 

Kan ett möte eller konferens på en mötesanläggning räknas som en allmän sammankomst? 

Nej. Hotell- och mötesanläggningar omfattas inte av ordningslagen, utan istället av de trängselregler som Folkhälsomyndigheten beslutat om. Alltså att hålla avstånd till varandra, möblera och duka luftigare och att säkerställa så att det inte blir köbildning.  

Läs mer och håll dig uppdaterad om eventuellt nya direktiv på folkhalsomyndigheten.se 

Källa: Folkhälsomyndighetens webbplats, folkhalsomyndigheten.se och riksdagen.se