Att tänka på innan konferensen

Checklista – Konferens

Teknik
– Handmick eller mygga, antal?
– Se till att prova tekniken innan konferensen.

Konftel
- Ska deltagare delta externt i ett möte via ex.vis Teams eller Zoom kan vi erbjuda ljud och bild via vår Konftel.

Placering
– Hur ska deltagarna sitta, möblering?

Namnbrickor
– Ska deltagarna ha namnbrickor som behöver skrivas ut eller tryckas?

Förtäring
– Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika?
– Slät kopp kaffe eller frukt under dagen?
– Är någon av deltagarna allergisk eller har behov av specialkost?