Hemlunda1

Den ena delen av lokalen Hemlunda.

Fakta antal personer:
Bio: 200
Skol: 130
Grupp: 80
U-sittning: 50
Annat: Datakanon, ljudanläggning och hörslinga.

Kontaktpersoner