Storfors Tingsholmen

Här öppnar vi upp skjutväggen mellan konferenslokalerna Storfors och Tingsholmen och får på sätt en lokal för större möten.

Fakta antal personer:
Bio: 120
Skol: 80
Grupp: 50
U-sittning: 30
Annat: Datakanon, hörslinga och ljudanläggning.

Kontaktpersoner