Djupviken

Djupviken är konferenslokalen för den lite mindre gruppen. Perfekt lokal för grupper om 15-20 personer. I anslutning till lokalen finns två grupprum som kan hyras vid behov.

Fakta antal personer:
Bio: 30
Skol: 20
Grupp: 18
U-sittning: 20

Kontaktpersoner