Strömnäs

Strömnäs är ett konferensrum för upp till 45 personer i biosittning.

Fakta antal personer:
Bio: 45
Skol: 30
Grupp: 24
U-sittning: 20
Annat: Datakanon och ljudanläggning finns i lokalen.

Kontaktpersoner