Tingholmen

Populär lokal med plats för upp till 70 personer.

Fakta antal personer:
Bio: 70
Skol: 40
Grupp: 25
U-sittning: 24
Annat: Datakanon, ljudanläggning och hörslinga.

Kontaktpersoner