Blomqvist

De fem identiska lokalerna på respektive 41 kvm kan antingen hyras enskilt eller anpassas genom att öppna eller stänga dragväggarna som skiljer dem åt. Kombinera din konferens med en workshop eller gruppdiskussioner, vi hittar tillsammans den bästa lösningen.

Blomqvist: 47 kvm
Bio-sittning: 40 personer
Skol-sittning: 24 personer
Datavideoprojektor i tak.

Kontaktpersoner