Våning 2

På övervåningen har vi fem lika stora konferenslokaler som tillsammans ger dig möjligheten att anpassa konferensen efter antal deltagare och syfte med mötet.

De fem identiska lokalerna på respektive 41 kvm kan antingen hyras enskilt eller anpassas genom att öppna eller stänga dragväggarna som skiljer dem åt. Kombinera din konferens med en workshop eller gruppdiskussioner, uppackning eller utställning -  tillsammans hitta vi den bästa lösningen. 
Dessutom går det att projicera samma innehåll på flera datavideoprojektorer samtidigt.

Blomqvist: 47 kvm
Biosittning: 40 personer
Skolsittning: 24 personer 

Blomqvist + Ljungberg: 94 kvm
Biosittning: 80 personer
Skolsittning: 48 personer
Datavideoprojektor i tak. 

Blomqvist + Ljungberg + Rose: 141 kvm
Biosittning:  132 personer
Skolsittning: 80 personer
Datavideoprojektor i tak.

Blomqvist +Ljungberg + Rose + Lustig: 188 kvm
Biosittning: 172 personer
Skolsittning: 120 personer
Datavideoprojektor i tak. 

Blomqvist +Ljungberg + Rose + Lustig + Miskovsky: 248 kvm

Fakta antal personer:
Bio: 40-172
Skol: 24-120
Grupp
U-sittning
Ö-sittning
Annat: Flexibelt rum med dragväggar.
Totalt kvm: 248

Kontaktpersoner