Webex Events

Webex Events är den videotjänst som funnits allra längst på marknaden och är en mogen och väl fungerande tjänst vilket är viktigt speciellt i dessa tider där många nya uppstickare inte har kapacitet och erfarenhet att klara den belastning som nu är på många av tjänsterna under Covid-19. Med Webex Events kan upp till 1000 deltagare delta med dubbelriktad bild och ljud.

 

Webex har många kraftfulla funktioner:

 • Registrering och samlingssida där man kan följa alla registreringar.
 • 3 olika användarnivåer, värd/moderator, paneldeltagare/presentatör och vanlig åhörare.
 • Möjlighet till att alla vanliga deltagare har avstängd kamera och mikrofon när de ansluter till mötet för att inte störa, deltagarna kan då begära ordet hos moderator som då öppnar upp deras bild och ljud.
 • Frågor och svar, detta kan sparas ned för granskning och svar efter mötet till alla deltagare eller som uppföljning.
 • Chat till alla, endast paneldeltagare, moderator eller till enskild användare
 • Funktion för omröstningar, frågor m.m.
 • Möjlighet till whiteboard och notering ovanpå presentation från samtliga paneldeltagare vid interaktiva genomgångar.
 • Möjlighet bygga upp och skicka ut ett utvärderingsformulär efter att mötet avslutas.
 • Inspelning av eventet
 • Möjlighet att göra en egen landningssida med egen grafisk profil, logotyp, foton på paneldeltagare och möjlighet att lägga upp dokument som deltagarna kan ta del av.
 • Möjlighet att koppla videomötet till Livestreaming med RTMP för att kunna koppla mot tjänster som Youtube, Facebook m.fl.
 • Erbjuder en supportpool av tekniker
  • Bistår föreläsare att i förväg testa ljud/bild
  • Kan sköta modereringen, ge ordet till deltagare som begär att tala osv.
  • Support för deltagare som har problem med uppkoppling