Möten i Norr

Möten i Norr är Norrlands första tidning från ett ledande mäss- och eventbolag. Tidningen har samma mål som Nolia AB:s övriga verksamhet – att stärka och utveckla Norrland genom möten. Nu vill vi att du är med och utvecklar Norrland tillsammans med oss.

Möten i Norr ges ut två gånger per år och har en upplaga på cirka 7000 exemplar. Tidningen kommer att distribueras till Nolias kunder, samarbetspartners, aktörer inom mötes-, event-, mässbranschen, till beslutsfattare i Norrland och till media. Dessutom kommer tidningen att finnas med på alla våra mötesplatser, inte minst en av Skandinaviens största årligen återkommande mässa, Stora Nolia med drygt 100 000 besökare.

 

Nolias magasin: Möten i Norr

Kontakta oss

Boka annons

Aktuellt