Uppdrag projektledning

Här är några av de externa uppdrag vi utfört.

Administration

Solander symposium

Mellan åren 2010 till 2013 skötte Nolia AB projektledning och administration av konferens inom bioraffinaderi med Solander Symposium som uppdragsgivare.

 

Trästad

2011 hölls en konferens i Piteå om att bygga i trä. Nolia AB höll i administrationen. Uppdragsgivare: Piteå kommun.

Eventanordnare

Näringslivets dag

Uppdrag att hjälpa Piteå kommun med förekommande tjänster inom event. Vårt första uppdrag blev att projektleda och administrera Näringslivets dag 2015. Uppdragsgivare: Informationsavdelningen, Piteå kommun

Hållbart event

SM-veckan

Uppdrag att ansvara för ansökan om Håll Sveriges rents märkning Miljömärkt event för SM-veckan i Piteås räkning.

Försäljning

Ett Skellefteå för alla

Ett Skellefteå för alla är ett event innehållande mässa, konferens, konsert och en rad aktiviteter. Vårt uppdrag var att 2014 sälja mässplatser samt hålla i sponsring och administration.
Uppdragsgivare: Handikappomsorgen Skellefteå kommun

Framtid på landet

Framtid på landet var en publik mässa i Boden med syfte att visa upp framåtanda entreprenörsskap i Norrbottens inland. Nolia AB:s uppdrag var försäljning och administration.

 

Energivision Norr

Energivision Norr hölls i april 2012 och var en konferens och mässa inom energi- och klimatområdet. Målgruppen var näringsliv, offentlig sektor och ungdomar. Nolia AB:s uppdrag var att hålla i projektledning och vara teknisk arrangör med ansvar för administration, försäljning och projektkoordinering

Uppdragsgivare: Länstyrelsen i de fyra nordligaste länen genom Energisamverkan norr.

 

Teknisk arrangör

Energivision Norr

Energivision Norr hölls i april 2012 och var en konferens och mässa inom energi- och klimatområdet. Målgruppen var näringsliv, offentlig sektor och ungdomar. Nolia AB:s uppdrag var att hålla i projektledning och vara teknisk arrangör med ansvar för administration, försäljning och projektkoordinering

Uppdragsgivare: Länstyrelsen i de fyra nordligaste länen genom Energisamverkan norr.