”Rekordinvesteringar och sug efter mässor lockar utställare”

Investeringstakten bara ökar i Norr- och Västerbotten. Den är nu uppe i minst 1000 miljarder.
– Rekordinvesteringar och sug efter mässor lockar utställare. Stora delar av Load Up North är redan bokat och den som vill vara med 2022 får se till att boka plats så snart som möjligt, säger Jonas Dahlberg, vd för Nolia som arrangerar Load Up North som hålls 25-27 augusti i Boden.
Den gröna industriella omställningen, tillsammans med en rad
infrastrukturprojekt, gör att det ska investeras 1000 miljarder kr
i norra Sverige under de närmaste tjugo åren.
Sedan några månader arbetar Peter Larsson på regeringens
uppdrag för att satsningarna i norra i Sverige ska bli så framgångsrika som möjligt. Han samtalar med alla berörda aktörer:
kommunerna, regionerna, länsstyrelser, myndigheter och företagen själva. Det handlar om attraktionskraft, kompetens, elnät
och den egna självbilden.
– Vad innebär det om övre Norrlands befolkning kommer att
växa med 100 000 personer de kommande 10-15 åren? Det är
både det som faktiskt behövs, och det som kommer bli resultatet
om allt det här blir lyckosamt, säger Peter Larsson i podcasten
Let’s talk – samtal om regional utveckling i Norrbotten.
Mässor motor för affärer.
Nolias vd, Jonas Dahlberg, ser mässor och andra mötesplatser
som en motor för framgång i samhällsomställningen men också
som ett fönster till nya affärsmöjligheter. Han ser också ett stort
sug efter mässor som medium.
– Vi på Nolia ska genom mässor som Load Up North, öka
möjligheterna för fler företag att växa, öka innovationstakten
och locka fler till branschen. Men vi ska också stärka regionernas
möjlighet att växa hållbart och säkert. Allt fler har under de
senaste året insett vilket värdefullt och kraftfullt medium
mässor är och suget att få ställa ut är stort, både bland de
vana utställarna men också hos nya företag som vi tidigare
aldrig haft med på mässor, säger han.
Mässa i centrum av klimatunder.
Han pekar vidare på att Load Up North hålls i centrum av
”Det Svenska Klimatundret” som innebär miljardinvesteringar
kring fossilfritt stål två orter; dels Hybrit i Gällivare, dels H2
green steel just i Boden där nästa Load Up North hålls.
– Närheten till grannarna i Nordkalotten, Finland och Norge,
gör mässans läge ännu mer attraktivt. Inte minst med öppnad
persontrafik till Finland genom sträckningen Boden-Haparanda,
säger Jonas Dahlberg.
Full fart på investeringarna.
Regeringen har också gett klartecken till Affärsverket
svenska kraftnät att starta det förberedande arbetet för en
ny kraftledning vid Gällivare. Ledningen kommer att få stor
betydelse för den produktion av fossilfritt stål som planeras i
norra Sverige.
Vidare fick Northvolt i Skellefteå en order på 120 miljarder
som gör att den fabrik som ännu inte är färdigbyggd måste
byggas ut ytterligare.
– Här byggs också Europas största landbaserade vindkraftpark i Markbygden, Haparandabanan som öppnat persontrafiken
mellan Boden och Haparanda samt Botniabanan där de två
banorna utgör viktiga delar av godstrafiken i den Botniska
korridoren, säger Nolias vd.
Stora möjligheter.
Med alla planerade investeringar följer en ansenlig mängd
av jobb inom alla sektorer och därför behöver inflyttningen
öka rejält.
– Tidigare gick flyttströmmarna från norr till söder, nu är det
dags att vända om. Det är här uppe de spännande framtidsjobben kommer att finnas, säger Anders Hahlin, arbetsförmedlingschef i sydöstra Västerbotten i ett pressmeddelande.
Nolias vd är glad över att kunna erbjuda en mässa som ger
utställarna och besökarna så stora möjligheter.
– Huvudfokus på mässan är att visa upp nyheter, nya produkter,
skapa nätverk och affärer. Vanliga år är det ett fantastiskt erbjudande, men 2022 har det nog aldrig funnits fler anledningar att delta och besöka mässan, säger Jonas Dahlberg.