Många utställare till Skogsnolia redan första dagen

En inbjudan för att ställa ut på nästa års Skogsnolia gick förra veckan ut till de utställare som deltog på mässan 2015. Samma dag inbjudan gått ut anmälde sig utställare motsvarande en tredjedel av försäljningsbudgeten.

– Vi anade att intresset var stort, men det här är fantastiskt, säger Kristin Olsson, projektledare för Skogsnolia.


För ett år sedan bestämde sig Nolia för att nästa Skogsnolia skulle hålls redan i juni 2018, ett år efter Elmia Wood. Därmed skulle mässan återgå till sin normala takt med en mässa vartannat år.

För ett par veckor sedan blev det klart att nästa Skogsnolia hålls i Håknäs, Vännäs kommun, cirka tre mil från Umeå. Sedan dess har en första inbjudan till tidigare utställare gått ut.

– Samma dag som inbjudan gått ut anmälde sig en enorm mängd företag för att delta under nästa års mässa, säger Kristin Olsson.

Hon berättar att anmälningarna motsvarar en tredjedel av den totala försäljningsbudgeten.

– Intresset är enormt, säger hon.

Tommy Abrahamsson, vd på Nolia AB konstaterar att beslutet att hålla mässan redan 2018 var rätt.

– Branscherna har visat att de vill ha våra kvalitetsmässor med tätare mellanrum. Vi har mött ett behov som visat sig vara stort. Nu ska vi än en gång visa att kan erbjuda den bästa mötesplatsen för skogsnäringens framtida utveckling och framgång, säger Tommy Abrahamsson, vd på Nolia AB.