Modernt ledarskap i fokus för Nolia ledarskap

Nolia Ledarskap går i år i Luleå och Umeå med föreläsare som Per Holknekt, Amanda Lundeteg och Jonas Hammarberg.

– Vi samlar fantastiska föreläsare i en medskapande miljö med många av norra Sveriges bästa ledare. Här ges kunskap och nätverk som utvecklar ledarskapet i norra Sverige, säger Helene Ljungstedt, projektledare för konferensen.

Nu har bokningen öppnat för konferenserna i Umeå, 3-4 oktober, respektive Luleå, 18-19 oktober. Årets tema är modernt ledarskap.

– Modernt ledarskap är ett ständigt diskuterat ämne och i dag mer aktuellt än någonsin, säger Helene Ljungstedt, projektledare för Nolia Ledarskap.

Hon berättar att forskningen inte lyckats ge några svar, något som gör att det inte finns något facit för hur man blir en bra ledare.

– Det är beroende på individen själv samt på dess omgivning. Ett modernt ledarskap handlar om anpassning efter organisation, situation och människa. I dag kräver ett modernt ledarskap alltmer kompetenta ledare då kraven på både ledare och medarbetare ökar för varje dag, säger Helene Ljungstedt som också lyfter fram programmet

Bland årets huvudtalare lyfter hon fram Per Holknekt, Amanda Lundeteg och Jonas Hammarberg.

– Konferenserna i Umeå och i Luleå har ett program i världsklass. Vi lyckas år för år locka till oss föreläsare som inspirerar och utveckla ledarskapet i Norrland, säger Helene Ljungstedt.

Per Holknekt kommer att bjuda på känslosamma och värdefulla berättelser från hans sällsynta och mångfacetterade livsresa med 31 startade bolag, varav ett börsnoterat och värderat till en miljard kronor. Men han har också levt som hemlös och förlorat både jobb och familj på grund av missbruk. 

– En annan talare är Amanda Lundeteg, vd på Allbright, som 2016 låg på första plats över TCO:s lista över framtidens mäktigaste. Hon talar om vilka konsekvenser likriktningen i svenskt näringsliv kan få och försöker inspirera företagsledare och anställda att skapa mer inkluderande arbetsplatser, säger Helene Ljungstedt.

För henne är en viktig del ledarskapskonferensen att ge deltagarna möjlighet att skapa nya kontakter för att bygga vidare på sitt nätverk av personer som brottas med samma utmaningar. 

Inför konferensen i Umeå kommer det, för första gången, att hållas ett hyllningsmingel. 

– Det hålls 6 september, en månad innan Nolia Ledarskap. Där ges samarbetspartners möjlighet att lyfta fram duktiga ledare inom kommuner, landsting, universitet och näringsliv. Vi vill hylla ledare för att öka kunskapen om vilka duktiga ledare som finns i Norrland samt bidra till att lyfta ledarskapet i norra Sverige för att öka attraktionskraft och göra det enklare att rekrytera medarbetare, säger Helene Ljungstedt.

Nolia vd tycker att det är viktigt att Nolia arrangerar en konferens som bidrar genom att utveckla ledarskap för att öka tillväxt och framtidstro.

– För andra gången arrangeras Nolia Ledarskap i både Norr- och Västerbotten samma år. Det kommer att bli två otroligt intressanta konferenser som samlar toppnamn. Vår ambition är alltid att Nolia Ledarskap ska vara av absolut högsta klass för att ge möjlighet till de fler än de som åker till landets tre största städer möjlighet att få utveckla sitt ledarskap, säger Tommy Abrahamsson, vd på Nolia AB.