Niklas Nordström lyfte Nolia Ledarskaps betydelse

Under Nolia Ledarskap i Luleå lyfte Niklas Nordström, Luleås kommunalråd, konferensens betydelse för att göra länet attraktivt. Men han var inte den enda som var nöjd.
– Känslan är så starkt positiv, att något unikt sker under konferensen – båda dagarna, säger Peter Wallenskog, vd på Inner Sweden AB, som är en av konferensens partners.

Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå kommun, invigde Nolia Ledarskap genom att bland annat lyfta fram betydelsen av Luleå kommuns samarbete med Nolia AB. Luleå kommun är medarrangör till konferensen Nolia Ledarskap i Luleå och. Niklas Nordström pekade på samarbetet med Nolia Ledarskap som en viktig faktor för ett expansivt och attraktivt län.

– Det är viktigt att lyfta fram goda chefer och ledares betydelse men också utbilda dessa, sa Niklas Nordström.

Han anser att ledarskap är centralt för att medarbetare ska göra ett bra jobb och gladdes åt att se så många av Luleå kommuns ledare och chefer på plats.

– Ledare i norra Sverige måste ta ansvar för hur vi framtiden ska kunna rekrytera chefer och ledare efter stora pensionsavgångar, sa Niklas Nordström.

Eftersom Nolia Ledarskap är deltagardrivet genomfördes bland annat en deltagarworkshop under lunchen. Alla deltagare fick sina lunchplatser utlottade för att skapa möjligheter att skaffa nya kontakter.

– Deltagarsamtal under lunchen är jättebra. Vi utbyter erfarenheter och bygger nätverk vilket är viktigt, säger Marie Forslund, HR-partner på Region Norrbotten.

– Dagen har varit superbra. Programmet är fantastiskt och upplägg med deltagarsamtal och workshop under lunchen är jättebra. Egentligen är det inte alltid frågorna som är de viktiga utan det är mötet med andra ledare. Vi hinner prata om så mycket annat viktigt som berör ledarskapet, säger Ylva Sundkvist, kommunchef Piteå kommun.

Workshopen summerades efter lunchen där några av deltagarna delgav några av sina erfarenheter av bra och dålig ledarskapskommunikation.

– Bra ledarskap bottnar i att skapa förtroende. Stå för dina misstag men gör inte om dem, det kan ta lång tid att bygga upp förtroende igen. Använd ett reflekterande och coachande ledarskap och ha relevant frågeställning till dina medarbetare, säger Daniel Fåreaus, vd Piteå Energi.

Dagarna summeras av en av de nöjda samarbetspartnerna till konferensen.

– Känslan är så starkt positiv, att något unikt sker under konferensen – båda dagarna. På något vis blir delarna till en helhet i varje föreläsning och går in i varandra. En fin, stark väv av kunskap och energi har skapats och förmedlats. Jag är tacksam över att ha varit med om denna resa och tar med mig många insikter och intressanta möten, säger Peter Wallenskog, vd på Inner Sweden AB, en av Nolia Ledarskaps samarbetspartners.