Nolias mäss- och konferensanläggningar nu Covid-19-certifierade

Nolia har covid-19-certifierat sina mäss- och konferensanläggningar enligt samma standard som Sveriges övriga, största mässarrangörer: Stockholmsmässan, Svenska Mässan Gothia Towers, Elmia och Easyfairs.

Genom certifieringen har Nolia kvalitetssäkrat sina smittskyddsrutiner för covid-19.

Som ett led i förberedelserna för att åter kunna öppna upp sina mässverksamheter har Nolia kvalitetssäkrat sina smittskyddsrutiner för covid-19. Arbetet har letts av Sverige största mässarrangörer: Stockholmsmässan, Svenska Mässan Gothia Towers, Elmia och Easyfairs som under sommaren genomgått en certifieringsprocess. Certifieringsarbetet är en del av samarbetsprojektet ”Vi Ses Säkert” som övriga nämnda anläggningar inledde redan i början av pandemin. 

– Det är ett fantastiskt arbete som gjorts av våra kollegor i branschen. Arbetet gör att vi på Nolia, genom deras initiativ, kunnat covid-19-certifierat oss och erbjuda mötesplatser vars covid-19-arbete och rutiner har kvalitetssäkrats, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia AB.

Internationell certifiering

Den internationella certifieringen, som är framtagen av SAFE Asset Gruop, innebär att anläggningarnas förberedelser och rutiner för att hantera covid-19 har godkänts enligt standarden ”Covid-19 Compliant”. I bedömningspunkterna ingår allt från ledningssystem, risk analys, skyltmaterial och tillgången på handspritstationer till utbildning och säkerhetsrutiner.

Kvalitetsstämpel 

Covid-19-certifieringen är en internationell kvalitetsstämpel som tagits fram för att certifiera flera mässanläggningar och köpcentrum runt om i Europa. De mässanläggningar som nu mottagit certifieringen har kvalitetsgranskats utifrån ett omfattande protokoll av rutiner och åtgärder.