Nolia kan fixa ännu fler hotellnätter till Umeå

Trycket på att göra kongresser, mässor och event är så stort att kapaciteten stora delar av året når taket.

– Vi är ett mäss- och eventföretag utan fast mässhall utan tvingas hyra in oss när det är ledigt i de hallar som finns. Det håller inte i längden om vi ska generera tillväxt till Umeå och norra Sverige, säger Nolias vd, Tommy Abrahamsson.

 

Nolias vd berättar att Nolia gärna är med och bidrar till att öka Umeås attraktivitet som destination och öka hotellens beläggning.

– Men det bygger på att vi får tillgång till en mässhall som inte är uppbokad stora delar av vintern, säger Tommy Abrahamsson.

Han pekar på att besöksnäringen i Umeå står inför stora utmaningar där bland annat hotellen kommer att behöva hjälp att hålla upp beläggningen.

– Där vill vi gärna göra vad vi kan för att arrangera mötesplatser som samlar människor. Men för att kunna fortsätta utveckla arrangemang av den här storleken behöver vi en mässhall som är ändamålsenlig och ger utrymme för arrangemang för flera tusen personer.

Nolia vd menar att de inte kan, som i dag, ställa sitt hopp till bra väder eller hyra av ålderdomliga lokaler. I dag hålls alla större mässor i Noliaområdets tennis-, fotbolls- och friidrottshall.

– Stora delar av vinterhalvåret är dessa lokaler upptagna och gör att vi på Nolia tvingats tacka nej till flera större evenemang. Framför allt är den mest lämpade av de lokaler vi hyr för att använda till mässor och kongresser, fylld med fotbollsspelare en stor del av vintern.

De gånger vi kan använda den, som till Nolia Beer eller Nolia Trädgård, gör vi det bästa vi kan med en lokal som nötts av tidens tand och inte längre är ändamålsenlig, säger Tommy Abrahamsson.

Han pekar på att de göra allt för att också lyfta fram Umeå som mäss- och eventstad.

– Vi har nyligen, som enda mäss- och eventföretag i Sverige, nominerats i Digital PR Awards för vårt press- och pr-arbete. Detta, och allt annat marknadsföringsarbete vi gör, gagnar såklart Umeå som besöksmål.

Nolias vd menar att de, genom åren, visat att de som ingen annan kan arrangera och projektleda stora evenemang som vart och ett lockat tusentals besökare och utställare.

– Men för att kunna utveckla kvaliteten på evenemangen och stärka Umeå som destination behövs en arena med kapacitet att bidra till att Umeås hotellrum fylls. Fylls hotellrummen kommer det att bidra med miljonbelopp till handel, restauranger och över besöksnäring i hela Umeåregionen, säger Tommy Abrahamsson, vd på Nolia AB.