Nolia kommer även i fortsättningen att hålla och utveckla mässor i Skellefteå

I media förmedlas en bild av att Nolia AB skulle ha valt bort Skellefteå som mässtad.
– Ingenting skulle kunna vara mer fel. Vi har valt att flytta plats på en mässa för inte hota dess långsiktiga överlevnad. Vi kommer även i fortsättningen att anordna mässor och andra mötesplatser i Skellefteå som höstens Wood Building Summit och nästa års Euro Mine Expo. Men vi anordnar även gärna fler långsiktigt hållbara mässor i Skellefteå som utvecklar Norrland, säger Tommy Abrahamsson, vd på Nolia AB.

Sedan beslutet att låta Load Up North gå 2018 i Boden och 2019 i Umeå har en bild i media målats upp att Nolia AB valt bort Skellefteå som mässtad.

Förra året hölls mässan Load Up North i Fällfors i Skellefteå kommun och i utvärderingsarbetet tillsammans med utställare och personal efter mässan konstaterades att mässan tappat 25 procent av besökarna.

– I en undersökning efter mässan i Fällfors kom det också fram att besökare och utställare anser att Fällfors ligger för avsides för att få återkommande besökare. Vilket också besökarantalet indikerat. Vi fick oroväckande indikationer på att utställarna inte ville återkomma till Fällfors, säger Tommy Abrahamsson, vd på Nolia AB.

Han menar att det inte går att hålla fast vid en plats om det finns risk att mässans existens hotas.

– Att tappa så många besökare riskerar att urholka det långsiktiga förtroendet för mässan bland utställare och besökare, något som på sikt kan hota hela mässans existens. I det läget måste vi vara ödmjuka och inse att Fällfors, med sitt läge sex mil från närmaste stad, inte hade de rätta förutsättningarna som plats för Load Up North, säger Tommy Abrahamsson.

Han pekar på att det i Nolias ägardirektiv står att Nolia ska bygga positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland genom att skapa attraktiva och viktiga mötesplatser. Vidare anser han att det viktigaste för en mässa eller andra mötesplatser är att den utvecklas, inte var en hålls.

– Vi förstår att Skellefteå kommun, som varit ägarkommun i fyra år, är besvikna över beslutet och på vilket sätt det kommunicerades. Samtidigt vill jag påminna om att det i Skellefteå hålls en av Nolias största mötesplatser, Euro Mine Expo, men också viktiga mötesplatser som Wood Building Summit.

Nolias vd vill även i fortsättningen att stora mässor och andra mötesplatser ska hållas i Skellefteå.

– Jag ser fram emot att Skellefteå ska ta emot vår utsträckta hand och komma med förslag och tips på långsiktigt hållbara och livskraftiga mötesplatser i Skellefteå som utvecklar hela Norrland, säger Tommy Abrahamsson.