Vi skapar tillväxt genom möten

Vår insats för att bygga positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland är att Nolia AB skapar attraktiva och viktiga mötesplatser.

Det är varken enklare eller svårare än så. Vi tror att tillväxt sker genom att olika människor och deras idéer, visioner och innovationer möts. Ibland är tillväxten direkt synlig för ögat, som på Noliamässan  eller Nolia Beer. Andra gånger sker den genom ökad kunskap och nya intryck, som på Nolia Ledarskap eller Nolia Karriär. Tillväxt sker också genom att branscher samlas som på Euro Mine Expo, Euro Mine Connect, Load Up North eller Skogsnolia.

Det kan också ske på de många konferenser och event som vi tar hand om där det dagligen sker ett utbyte av intryck och kunskap.

Oavsett i vilket sammanhang människor möts finns förutsättningar för tillväxt.

För att skapa tillväxt i Norrland gör vi det vi är bäst på, att med professionella medarbetare som har ett personligt engagemang skapa mötesplatser med de resurser och lokaler som är de bästa för ändamålet.

Jag vill särskilt lyfta fram det personliga engagemanget. Bara den som varit på en av våra mötesplatser, hållit en konferens eller ett event hos oss vet vilket fantastiskt mottagande som ges och hur svårslagen förmågan och viljan att lösa problem är.

Kom till våra mötesplatser och var med om att skapa tillväxt. 

Jonas Dahlberg
Vd, Nolia AB