En lång historia av möten

Nolia AB har en lång historia som började under tidigt 1960-talet då Erik Hållander grundade det som senare blev Nolia-mässan.

De första mässorna var rena lantbruksmässor som alternerade från Boden i norr till Sundsvall i söder. Så småningom utökades mässorna med hantverk, industri och fritidsprodukter och blev permanent i Piteå, Umeå och Sundsvall.

Nolia AB drevs i privat regi fram till 1976 då Erik Hållander avled och Umeå kommun och Piteå kommun förvärvade 50 procent var av aktierna. Genom ett mässbolag blev det möjligt för de norrländska företagen att komma ut med sina produkter på marknaden.

Under 1980- och 1990-talet breddades verksamheten med fler stora mässor i framför allt Piteå och Umeå och i slutet av 1990-talet fick Nolia AB i uppdrag att driva konferensanläggningen i Folkets Hus i Piteå. Anläggningen fick namnet Nolia City Konferens samtidigt som verksamheten breddades med mässor, konferens och event. År 2012 köpte Skellefteå kommun in sig som delägare i Nolia AB som redan då var etablerat i Skellefteå genom den internationella mötesplatsen Euro Mine Expo.

Nolia AB idag
Nolia AB är idag ett bolag som driver femton etablerade publik- och fackmässor i Sundsvall, Östersund, Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Boden. Noliamässan är ett av flera starka varumärken med ledande positioner inom sin bransch som Nolia AB äger och driver.

Med cirka 60 000 besökare per år är den fortfarande vårt största och mest kända varumärke, men vi växer med nya starka affärsområden. Konferensverksamhet och uthyrning av möbler och annan utrustning har utvecklats i både Piteå och Umeå.

Nolia AB:s ägare har formulerat ett ägardirektiv som ger bolaget unika möjligheter. De har gett oss uppdraget att i första hand inte generera vinst, utan att långsiktigt utveckla attraktiva mötesplatser som ger tillväxt i regionen.