Nolia AB ägs av norrlänningar

Nolia AB ägs av Piteå Kommunföretag AB, Skellefteås Stadshus AB och Umeå Kommunföretag AB.

Nolia arrangerar mässor och seminarieprogram i huvudsakligen Piteå, Skellefteå, Umeå och Sundsvall samt på uppdrag på andra orter. Konferens- och lokaluthyrningsverksamheten bedrivs i Piteå och Umeå.

Nolias styrelse
Ordförande: Bengt Markstedt, Skellefteå
Vice ordförande: Margareta Rönngren, Umeå

Övriga ledamöter:
Christer Åström, Umeå
Jonny Åström, Piteå
Stefan Askenryd, Piteå 
Carina Sundbom, Skellefteå