Nolia AB ägs av norrlänningar

Nolia AB ägs av Piteå Kommunföretag AB och Umeå Kommunföretag AB.

Nolia arrangerar mässor och seminarieprogram i huvudsakligen Piteå, Skellefteå, Umeå och Sundsvall samt på uppdrag på andra orter. Konferens- och lokaluthyrningsverksamheten bedrivs i Piteå och Umeå.

Nolias styrelse
Ordförande: Stefan Askenryd, Piteå
Vice ordförande: Janet Ågren, Umeå

Övriga ledamöter:
Anders Alfredsson, Umeå
Elisabeth Vidman, Piteå
Ellinor Sandlund, Piteå
Sebastian Svahn, Umeå