Nolia AB ägs av norrlänningar

Nolia AB ägs av Piteå Kommunföretag AB, Skellefteås Stadshus AB och Umeå Kommunföretag AB.

Nolia arrangerar mässor och seminarieprogram i huvudsakligen Piteå, Skellefteå, Umeå och Sundsvall samt på uppdrag på andra orter. Konferens- och lokaluthyrningsverksamheten bedrivs i Piteå och Umeå.

Nolias styrelse
Ordförande: Margareta Rönngren, Umeå
Vice ordförande: Bengt Markstedt, Skellefteå

Övriga ledamöter:
Gunnar Leissner, Umeå
Maj-Britt Lindström, Piteå
Johnny Åström, Piteå 
Carina Sundbom, Skellefteå