KONFERENS: Våldsprevention Västerbotten: Att förebygga i praktiken

Länsstyrelsen Västerbotten och organisationen MÄN bjuder in till en digital konferens om våldsprevention tisdag den 23 november under En vecka fri från våld.

 

Under dagen presenteras arbetet med initiativet ”Våldsprevention Västerbotten” ett arbete med genusförändrande ansats som genomförs av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med fyra kommuner och polisregion Nord. Dagen innehåller erfarenheter från 3 års förebyggande arbete men även seminarier kring våldförebyggande arbetssätt och metoder.

 

Anmälan till konferensen.

 

Kl 12.30 - 13.30 hålls tre parallella seminarier. Välj vilken av dessa du vill delta på.