Search
Close this search box.

Säkerhet

Din trygghet och säkerhet är viktig för oss. Som besökare, utställare, gäst eller medarbetare ska du alltid känna dig trygg i att mötas hos Nolia.

För att säkerställa rätt säkerhetsnivå vid varje tidpunkt, med hänsyn till storlek på mässa/event, innehåll och situation – samarbetar vi tätt med berörda myndigheter och har en nära dialog med Polisen, Räddningstjänsten och Avarn Security. Samarbetet sker löpande vid planering inför evenemanget och under själva genomförandet.

Vi följer kontinuerligt den utveckling som sker av säkerhetsläget i Sverige och vår omvärld. Säkerhetspolisens beslut om att ändra hotnivån mot Sverige beror inte på någon enskild händelse eller ett konkret hot. Det är en strategisk bedömning och en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta för att minska risken för en allvarlig händelse.

Utifrån detta intensifierar vi vår befintliga dialog med berörda myndigheter och vi följer Polisens anvisningar. Vi är beredda att anpassa eventuella åtgärder för att säkerställa rätt säkerhetsnivå för din vistelse hos oss och för att kunna genomföra våra evenemang på ett tryggt sätt. Exakt vilka åtgärder som införs för ökad säkerhet har med Polisens bedömning av evenemangets eventuella hotbild att göra. Det kan exempelvis handla om ökad bemanning av säkerhetspersonal och visitering.

Ändrat säkerhetsläge som påverkar din vistelse på Nolia

Om säkerhetsläget förändras så att det påverkar dig och ditt deltagande eller besök hos oss, får du information via evenemanget du har planerat att delta på.

nyhetsbrev