Search
Close this search box.

Sponsring

Nolia skapar stora värden för lokala föreningar

Nolia AB är, med mötesplatser som Stora Nolia, Nolia Karriär, Skogsnolia, Euromine Expo, Nolia Ledarskap, Load Up North och Nolia Trädgård en aktiv samarbetspartner till det norrländska föreningslivet genom att låta er ta del av arbetsuppgifter som skapar extra intäkter. Men vi vill lära känna er i föreningslivet ännu bättre. Vi är en stolt och aktiv partner till flertal föreningar. Vi vill kunna använda detta, och alla andra partnerskap vi har med föreningar i Norrland, för att skapa en plattform som kan utveckla samhälle och företag i vår region. För att skapa tillväxt ska vi göra det vi är bäst på, att skapa attraktiva mötesplatser.

Vi tror på goda samarbeten och att föreningar, samhälle och näringsliv har mycket att lära av varandra, och kan skapa ny kunskap tillsammans.

Känner du också att mötesplatser skapar tillväxt? Besök någon av våra mötesplatser eller ta kontakt. Vi vill mötas, även om vi redan känner varandra.

Nolia sponsringspolicy | 2017-03-14

Sponsring är en viktig del i vårt varumärkesarbete. Syftet är att bygga starka relationer med föreningslivet och ge mervärden till våra kunder. Målet är att på olika sätt skapa positiv tillväxt i de kommuner och regioner som vi verkar inom.

Vi vill stimulera och främja positiva aktiviteter, som är breda och lockar många människor. Vi ingår enbart sponsorskap inom våra ägarkommuner, dvs Piteå och Umeå.

Vi har ett rättvisetänk pga vår ägarbild, vilket gör att vi ställer krav på gott affärsmannaskap i de sponsringsavtal som vi går in i. För varje sponsrad krona kräver vi ett likvärdigt värde tillbaka till oss. (Läs mer nedan under rubriken Skatteverkets riktlinjer). Vi värderar själva föreningens erbjudande, därför är det bra att göra en detaljera specifikation över följande:

 • Uppskattning av antal personer som ser oss på matcher/events/arrangemang, dvs uppskattade besökssiffror.
 • Priser för annonser i bilagor, matchprogram, flaggor, vepor etc
 • För webblänkningar till vår webbsida, skulle vi vilja ha trafikinformation från föreningens webbsida.
 • Värde av andra saker så som entrébiljetter, VIP arrangemang, föreläsningar etc
 
Vi sponsrar 2 kategorier:
 • Primärt: Idrott på en högre nivå, gärna elit, kan vara teamsporter eller individuella talanger inom en sportgren.
 • Sekundärt: Etisk sponsring, med syftet att främja föreningar och dylikt som arbetar för att hjälpa andra människor i behov av hjälp.

Vår ledstjärna är att ”främja det lokala och sociala livet” och målet med vår sponsring är att generera positiv tillväxt av föreningslivet och näringslivet inom den kommun och följaktligen den region som vi sponsrar.

Standardvillkor som ska bifogas samtliga överenskommelser

Tänk på att specificera nedanstående punkter med placering, storlek, antal gånger och datum. Allt grafiskt material(budskap, text etc) tillhandahålls av Nolia. Utskrift sker av förening och i vissa fall krävs tryckeri.

 • Tryck på matchställ (strl, placering)
 • Annons i matchprogram (strl, färg/svartvitt)
 • Speakerbudskap vid minst tre tillfällen under arrangemanget i det fall speaker finns.
 • Minst två tillfällen per säsong, separat budskap biläggas på hemmamatch i form av flyerutdelning till publik (datum)
 • Vid minst två tillfällen per säsong kan Nolia besöka hemmamatch och behöver då en särskild yta avdelad på lämplig plats.
 • Nolia vill kunna visa bredden av sitt sponsorskap och föreningen åläggs därför att tillhandahålla lagfoto på samtliga lag som anses ingå i sponsorskapet. Fotot/fotografierna ska överlämnas senast 3 månader efter avtalets undertecknande.
 • Föreningen ska fundera igenom vilka insatser utöver ovanstående som man kan tänka sig att finnas tillgänglig för.
 • Tydligt Nolia-budskap i program och/eller affisch samt vid ev annonser i media. (Ska specificeras i avtalet). Nolia erhåller grafiskt material.
 • Intern marknadsföring: Föreningen ska redogöra för hur aktiva, ledare och övriga intressenter till föreningen informeras om Nolias mål, mening och syfte med sponsringen. (Nolia tillhandahåller informationen). (Årsmöte, digitala utskick, hemsida, postala utskick etc).
 • Extern marknadsföring: Föreningen ska redogöra för hur man aktivt uppmuntrar föreningens aktiva, ledare och övriga intressenter att välja Nolia för mässor, konferenser, events och uthyrning
 • Fördelning: Föreningen ska, på ett enkelt sätt precisera ändamål och fördelning av pengarna. (Dam, herr, ungdom, resor, kläder etc), samt hur pengarna fördelas.

 

Skatteverkets riktlinjer som Nolia förhåller sig till

Skatteverket (SKV) har, på uppdrag av regeringen, tagit fram riktlinjer vad gäller avdrag för sponsring. För att sponsringen skall vara avdragsgill krävs det enligt SKV att sponsorn erhåller direkta motprestationer av den sponsrade parten. Avdrag medges endast för värdet av motprestationerna. Om sponsorn inte har utnyttjat motprestationerna, t.ex. rätt att använda en symbol i sin marknadsföring, medges i normalfallet inte avdrag. Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image och goodwill betraktas den som gåva och är därmed inte avdragsgill. I vissa speciella fall, utan direkt motprestation, kan sponsringsutgiften vara en avdragsgill indirekt omkostnad på grund av att det finns en stark anknytning mellan sponsorns och den sponsrades verksamheter. Vid utgifter för forskning och utveckling samt personalkostnad krävs inte heller direkt motprestation. Sponsorn måste kunna redovisa innehållet i sponsringsavtalet. Avtalet kan vara muntligt men bör av bevisskäl vara skriftligt. Av avtalet skall framgå vilka direkta motprestationer som erhålls. Om det är fråga om fler olika slags motprestationer, såsom vid sponsringspaket, bör ett detaljerat avtal upprättas. Varje del i ett s.k. sponsringspaket måste bedömas för sig när det gäller avdragsrätten.

Vill du ansöka om sponsring?

Maila oss din ansökan.

nyhetsbrev